Zdieľať

logoskoly


Základná škola s materskou školou, Hlavná 66, Ožďany Vám oznamuje, že od 8. 2. 2021 obnovuje prevádzku pre všetky deti a obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. – 4. ročníka a špeciálnej triedy 9.B
Prevádzka a vyučovanie bude prebiehať za dodržania prísnych hygienických a epidemiologických opatrení a podmienkou pre nástup dieťaťa do MŠ a uvedených žiakov do ZŠ je predloženie negatívneho výsledku antigénového alebo RT PCR testu zákonných zástupcov. Požiadavka ministerstva je negatívny test jedného zákonného zástupcu.
V súvislosti s obnovením prevádzky MŠ a obnovením prezenčného vyučovania bude v priestoroch OÚ v Ožďanoch otvorené mobilné odberové miesto v nasledovných termínoch:
piatok, 5. 2. 2021 od 13.00 do 18.00
sobota 6. 2. 2021 od 9. 00 do 13. 00
Podľa vyjadrenia ministerstva školstva je podmienkou na nástup dieťaťa do MŠ a žiaka do ZŠ predloženie negatívneho výsledku testu jedného zákonného zástupcu. My ponúkame možnosť otestovať sa obom zákonným zástupcom a to kvôli väčšej bezpečnosti a tiež preto, že negatívny výsledok testu je podmienkou aj na vykonávanie iných činností a na jeho získanie nemusíte cestovať mimo obce.

 

 Školská dochádzka – usmernenie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať