Zdieľať

maco

Ahojte, milí súťažiaci! 
Súťaž so snehovými výtvormi sme ukončili, včera sme na stránku nahrali posledné fotky a súťaž tried sme vyhodnotili. Vypočítali sme, koľko percent žiakov sa do súťaže zapojilo z jednotlivých tried. Hodnotili sme triedy na prvom a druhom stupni zvlášť. Ktoré triedy vyhrali? Ste zvedaví? Roland to vyhodnotil takto (zrejme bude tabuľkový typ:-)):

 

 

 

 

1. stupeň 
Miesto Trieda      Percentá
1.       1. ročník 62,5%
2.       4. ročník   40%
3.       2. ročník   28,6%
4.       3. ročník   25% 

2. stupeň
Miesto Trieda      Percentá
1.       7. ročník 47,1%
2.       5. ročník   42,1%
3.       6. ročník   20,8%
4.       9.B trieda  20%
5.       8. ročník   7,7%

Víťazom blahoželáme. Teraz budú vaše diela hodnotiť p. učiteľky a vyberú jeden najkrajší z každej triedy.

Mgr. Katarína Kiráľová a Roland Rézműves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať