Zdieľať

masky

Druhý deň prázdninovej jarnej školy sa niesol vo fašiangovej nálade.

3. ročník - výroba fašiangových masiek, karneval

4. ročník - fašiangy a ľudové tradície, výroba masiek

ŠKD - fašiangová maškaráda

 

 

 

 

tretiaci

 

štvrtáci

 

ŠKD

Zdieľať