Zdieľať

Image00006

Streda:

3. ročník - Čo viem o našej obci. Vytvorili sme projekt o obci Ožďany a aj o obci Hrnčiarske Zalužany. Nezabudli sme ani na násobenie a delenie. Matematiku sme si zopakovali v PC učebni pre 1. stupeň.

4. ročník - aplikačné úlohy, finančná gramotnosť, premena jednotiek dĺžky

ŠKD - športové hry na snehu

 

 

 tretiaci

 

štvrtáci

 

ŠKD

Zdieľať