Zdieľať

Image00014

Tematické aktivity žiakov 5. ročníka počas dištančného vzdelávania v predmetoch technika a výtvarná výchova.

 Mgr. Viera Kišpatková

 
 
 Fotogaléria 

Zdieľať