Zdieľať

logoskoly


Riaditeľka ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany Vám oznamuje, že na základe vyhlášky RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote (viď nižšie), žiaci 2. stupňa ZŠ v Ožďanoch prechádzajú na dištančnú (online) formu vzdelávania od 1. 12. 2021.

 VYHLÁŠKA 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať