Zdieľať

chodba

Aj keď vyučovanie ani v tomto školskom roku nebeží nerušene a v úplne „normálnom" režime, škola neprestala žiť. Hoci sme v projekte Modernejšia škola podporení neboli, modernizujeme sa krok po kroku vlastnými silami. Na chodbách vznikli relaxačné zóny, do priestoru sa vniesli živé farby a miesta na rozhovory, čítanie, či spoločenské hry počas prestávok. Aj keď ešte musíme dodržiavať určité pravidlá, žiaci jednotlivých tried tieto priestory využívajú striedavo.
A aby učenie nebolo „mučením", využívame aktivizujúce metódy, zážitkové formy vyučovania a aj digitálne prostriedky na spestrenie vyučovania.


Mgr. Judita Hercegová

 

 Fotogaléria 

Zdieľať