Zdieľať

Image00001  kópia

Témou Svetového dňa vody 2022, ktorý si už takmer tri desaťročia pripomíname 22. marca, bola „Podzemná voda". Cieľom tohtoročnej kampane bolo vysvetliť životne dôležitú úlohu podzemnej vody vo vodných a sanitačných systémoch, poľnohospodárstve, priemysle, ekosystémoch a adaptácii na zmenu klímy.

Prečo je podzemná voda dôležitá?

Takmer všetka tekutá sladká voda na svete je podzemná voda (98 %), ktorú na povrch čerpáme pomocou čerpadiel a studní. Bez podzemnej vody by život nebol možný. Väčšina suchých oblastí sveta úplne od nej závisí a veľká časť podzemnej vody je voda, ktorú používame na pitie, sanitáciu, výrobu potravín a priemyselné procesy. Podzemná voda je tiež mimoriadne dôležitá pre zdravé fungovanie ekosystémov, ako sú mokrade a rieky.

Slovensko sa môže pochváliť jednou z najkvalitnejších vôd na svete a k jej dostupnosti stačí otočiť vodovodným kohútikom. Zriedka si však uvedomujeme jej dôležitosť a nevyčísliteľnú hodnotu. Význam tohto pokladu sme si pripomenuli v rámci environmentálnej výchovy na hodinách biológie, informatiky, výtvarnej výchovy či techniky.

  

 Fotogaléria 

Zdieľať