Zdieľať

Image00002

Dňa 29. marca 2022 sa v CVČ RELAX v Rimavskej Sobote uskutočnilo okresné kolo 68. ročníka postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2022. Aj v tomto roku naša škola nezaháľala a naši recitátori sa zodpovedne pripravovali na súťaž. Poctivá práca priniesla svoje ovocie. Môžeme sa pochváliť tretím miestom v II. kategórii (Matej Janíček) v prednese poézie a tretím miestom v III. kategórii v prednese prózy (Klaudia Kalinová). Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v regionálnom kole.

Mgr. Ľ. Markotánová

https://relaxrs.webnode.sk/products/68-rocnik-ok-hviezdoslavov-kubin-vyhodnotenie/

 Fotogaléria 

Zdieľať