Zdieľať

Image00010

Naši žiaci sa pravidelne zapájajú do predmetových olympiád a úspešne reprezentujú školu na okresných či krajských kolách. I tento školský rok sa môžu pochváliť skvelými výsledkami.

Okresné kolo Matematickej olympiády pre žiakov 5. ročníka:

     Našim piatakom to bola prvotina. Nemohli si vyskúšať priamu účasť v CVČ Relax v Rimavskej Sobote, nakoľko sa konala 26. 1. 2022 a nebolo dovolené stretávať sa žiakom z rôznych škôl. Ich súťaž bola online z triedy našej školy pod dozorom pedagóga. Nemali žiadne skúsenosti, no vypočítali prekvapujúco. Žiačka 5. ročníka Patrícia Penteková obsadila 1. miesto a žiaci Andrej Markotán a Lukáš Kováč 3. miesto. Myslím, že táto skúsenosť ich povzbudí k riešeniu matematickej olympiády aj v budúcom školskom roku. Blahoželám Vám.

Mgr. Želmíra Vargicová, vyučujúca matematiky

 

Okresné kolo Geografickej olympiády tiež prebiehalo dištančnou formou a medzi úspešných riešiteľov sa zaradili piataci Andrej Markotán a Lukáš Kováč, šiestak Matej Janíček, siedmaci Kristína Hrnčiarová a Filip Fančal. Vynikajúce 2. miesto vo svojej kategórii obsadila Patrícia Penteková z piateho ročníka. 

25. marca sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády na ZŠ P. Dobšinského v Rimavskej Sobote. Deviatačka Katarína Machavová obsadila po absolvovaní teoretickej a praktickej časti 2. miesto a postupuje na krajské kolo do Banskej Bystrice, ktoré sa uskutoční 28. apríla.

https://relaxrs.webnode.sk/products/71-rocnik-okresneho-kola-matematickej-olympiady-v-kategorii-z5-a-z9/

https://relaxrs.webnode.sk/products/50-rocnik-okresneho-kola-geografickej-olympiady/

https://relaxrs.webnode.sk/products/58-rocnik-okresneho-kola-chemickej-olympiady-v-kategorii-d-vyhodnotenie/

 

 Fotogaléria 

Zdieľať