Zdieľať

Image00011

Ráno vždy prvá vstáva, 

večer posledná chodí spať. 

Najlepšie zo seba ti dáva, 

pre seba nechce nič si brať. 

Anjel, čo chodí po Zemi - 

Tvoja mama. 

Druhá májová nedeľa - deň, ktorý je venovaný krásnemu sviatku - všetkým mamám. Pri tejto príležitosti sme dňa 26. 5. 2022 navštívili milých obyvateľov DSS Babin most. Naše deti už nedočkavo čakali, kedy sa prihovoria krásnymi básňami, zaspievajú pieseň s doprovodom na klavíri a predvedú svoje tanečné umenie. Ich radosť a nadšenie z vystúpenia potešilo srdiečka a rozžiarili očká všetkých starkých, ktorí ich odmenili nielen potleskom, úsmevom ale i sladkosťami a pohostením.
Do školy sme sa vrátili nadšení a s túžbou opäť navštíviť tento milý a príjemný "Domov".

A. Krosnerová, K. Janíčková
ŠKD

Fotogaléria 

Zdieľať