Zdieľať

Image00018

"Ten náš tato najlepší je,

môžu nám ho závidieť.

Život vždy s ním zábavný je,

rozveseliť hneď nás vie.

Dnes mu chceme za to,

veľkú vďaku vyjadriť,

že je pre nás super tato,

netromfne ho veru nik."

V nedeľu 19.06.2022 sa v našej MŠ uskutočnil deň plný zábavy a súťaží - DEŇ OTCOV. Ďakujeme odvážnym oteckom, ktorí si zatancovali so svojimi pokladmi. Deti si pre oteckov nacvičili program, pani učiteľky pripravili súťaže, maľovanie na tvár a pripravená bola aj cukrová vata a pitný režim. Na záver sa podával výborný  kotlíkový guľáš. Veľké ďakujem patrí aj sponzorom. A samozrejme všetkým veľmi pekne ďakujeme za účasť, dobrú náladu ako aj za dobrovoľné sponzorské, s čím ste prispeli na zakúpenie vonkajšieho herného prvku pre vaše deti.  Deťom patrí obrovská pochvala za krásne pripravený program.  Veríme, že sa každému páčilo, že sa každý zabavil, zasúťažil a užil si tento deň naplno. Dúfame, že o rok sa pri tejto príležitosti opäť stretneme.

Mgr. P. Lažíková

https://youtu.be/IBq8vCx6DtQ

 

 

Zdieľať