Zdieľať

logoskoly

Milí rodičia a žiaci,

slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok dňa 5. 9. 2022 od 8.30 do 11.00 hod. s nasledovným programom:

1. príchod žiakov do školy od 8.15 do 8.30

Triedni učitelia skontrolujú odovzdanie Vyhlásenia o bezpríznakovosti cez EduPage alebo v papierovej podobe. Elektronickú verziu Vyhlásenia o bezpríznakovosti nájdete v časti Žiadosti/Vyhlásenia. 
Odporúčame zákonným zástupcom žiakov, ktorí prejavili na konci školského roka záujem o Ag samotesty, aby svoje dieťa pred príchodom do školy otestovali.

2. od 8.30 slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 na nádvorí školy (v prípade nepriaznivého počasia v triedach)

3. presun do tried s triednymi učiteľmi (rozdanie učebníc, zistenie záujmu o stravovanie, záujem o ŠKD, administratívne úkony so zákonnými zástupcami prvákov, ...)

3. o 11.00 odchod žiakov zo školy domov

Upozornenie:
- ŠKD bude pre prihlásené deti od 6. 9. 2022.
- Obedy sa budú vydávať pre prihlásených žiakov od 6. 9. 2022.

Tešíme sa na Vás a prajeme úspešný školský rok 2022/2023.

VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať