Zdieľať

Image00010

Aké druhy vtákov ste videli počas zimy? Viete ich pomenovať? Môžu trpieť nedostatkom potravy? Tieto a iné otázky sme si kládli s deťmi v ŠKD. Skúsili sme si na ne odpovedať a výtvarne znázorniť kŕmenie niektorých druhov vtákov, s ktorými sa bežne stretávajú.

Milota Dianišková,  Bc. Anna Krosnerová

 

 

 

 

Fotogaléria 

Zdieľať