Zdieľať

AUSTRALIA

Každý úspech našich žiakov nás zahreje pri srdiečku a slová vďaky, ktoré prichádzajú zriedka, sú vzácne. Niekedy nás prekvapia, najmä keď prichádzajú z ďalekej Austrálie, kde naša žiačka Alani plní povinnú školskú dochádzku v miestnej škole. Polovicu školského roka strávila vo svojej triede s ostatnými druhákmi a s pani učiteľkou Sojkovou, avšak v januári odcestovala späť do Austrálie. Dnes pani učiteľku potešila svojím úspechom.

Mgr. Judita Hercegová

 

 

 

 

 

Fotogaléria 

Zdieľať