Zdieľať

Image00014

16.2.2023

Výsledky prehliadky a súťaže:

I. kategória prednesu poézie 

predseda odbornej poroty: Mgr. Monika Kubelková 
členovia odbornej poroty: Mgr. I. Sojková, Mgr. E. Novodomská, Mgr. Ľ. Markotánová, PhDr. H. Bálintová  
počet súťažiacich: 5 
1. miesto/priamy postup: Lillien Vargová
2. miesto: Samuel Laco
3. miesto: Patrícia Drkošová 
I. kategória prednesu prózy 

predseda odbornej poroty: Mgr. Monika Kubelková 
členovia odbornej poroty: Mgr. I. Sojková, Mgr. E. Novodomská, Mgr. Ľ. Markotánová, PhDr. H. Bálintová
počet súťažiacich: 4  

1. miesto/priamy postup: neudelené
2. miesto: Klaudia Vanesa Luptáková
3. miesto: Jasoslava Majanová 

II. kategória prednesu poézie 

predseda odbornej poroty: Mgr. Ľubica Markotánová 
členovia odbornej poroty: Mgr. I. Sojková, Mgr. E. Novodomská, Mgr. M. Kubelková, PhDr. H. Bálintová

počet súťažiacich: 4 

1. miesto/priamy postup: Patrícia Pentéková
2. miesto: Emília Bukovská
3. miesto: Natália Černá

II. kategória prednesu prózy
predseda odbornej poroty: Mgr. Ľubica Markotánová
členovia odbornej poroty: Mgr. I. Sojková, Mgr. E. Novodomská, Mgr. M. Kubelková, PhDr. H. Bálintová
počet súťažiacich: 4

1. miesto/priamy postup: Natália Lea Lažíková
2. miesto: neudelené
3. miesto: neudelené

III. kategória prednesu poézie

predseda odbornej poroty: Mgr. Ľubica Markotánová
členovia odbornej poroty: Mgr. I. Sojková, Mgr. E. Novodomská, Mgr. M. Kubelková, PhDr. H. Bálintová

počet súťažiacich: 5

1. miesto/priamy postup: Klaudia Kalinová
2. miesto: Matej Janíček
3. miesto: neudelené

III. kategória prednesu prózy

predseda odbornej poroty: Mgr. Ľubica Markotánová
členovia odbornej poroty: Mgr. I. Sojková, Mgr. E. Novodomská, Mgr. M. Kubelková, PhDr. H. Bálintová

počet súťažiacich: 5

1. miesto/priamy postup: Martin Kišák
2. miesto: Jakub Vrbiňák
3. miesto: Nina Vengrinová

 

 Fotogaléria 

Zdieľať