Zdieľať

testovani9

Naši najstarší žiaci, deviataci, sa v stredu 22. marca 2023 zúčastnia na Testovaní 9, kde preukážu svoje vedomosti z predmetov Slovenský jazyk a literatúra a Matematika. Deviataci už boli oboznámení so Základnými informáciami o testovaní a s Harmonogramom testovania. Základné informácie o testovaní a harmonogram testovania si môžete pozrieť po kliknutí na link:

https://www2.nucem.sk/dl/5386/Zakladne%20informacie%20T9_2023.pdf

Špecifikácie testov z oboch testovaných predmetov si môžete pozrieť po kliknutí na tieto linky:

https://www2.nucem.sk/dl/5360/T9_2023_specifikacia%20testu_MAT.pdf

https://www2.nucem.sk/dl/5359/T9_2023_specifikacia%20testov_VUJ.pdf

 

 Mgr. Katarína Kiráľová

 

 

 

 

 

Zdieľať