Zdieľať

Image00002

Dvanásť žiakov našej školy sa 7. marca 2023 zúčastnilo školského kola Biblickej olympiády z náboženskej výchovy evanjelickej. Rozdelení boli na dievčenskú a chlapčenskú skupinu. Po modlitbe sa pustili do zodpovedania otázok kvízu formou „Milionára", v ktorom preukázali v skupinách veľmi dobré vedomosti o ženách v Starej zmluve a o začiatku života a diela Pána Ježiša z Novej zmluvy. Počas prestávky si pochutnali na marlenke a čajíku. Chlapci síce získali menej bodov ako dievčatá, ale nie s veľkým rozdielom. Keďže boli šikovní všetci, majú možnosť prihlásiť sa na seniorátne kolo, ktoré sa uskutoční individuálne online prostredníctvom Edupage.
Už teraz sa všetci tešia na nasledujúci ročník Biblickej olympiády (a aj ja :).

Bc. Elena Mészárosová

Fotogaléria 

Zdieľať