Zdieľať

Image00005

,,Dávam Ti báseň zo srdiečka len, 
dávam Ti tento skromný dar, 
šťastie nenosí kominár, 
lež zázrak - láska - sen. 
Dávam Ti báseň len, 
nech je Ti s nami blažene, 
Ty si to najkrajšie na žene ...."  

Aj takýmito krásnymi slovami sme sa prihovorili pri príležitosti ,, Uvítanie do života " novým obyvateľom našej obce na matrike nášho Obecného úradu v Ožďanoch. Deti 2. ročníka, Natálka Matejová a Peťko Pôbiš, krásne zarecitovali básne a od prítomných zožali aj potlesk. Vďaka patrí aj rodičom detí, že si našli čas a pripravili ich.

Bc. A. Krosnerová

Fotogaléria 

Zdieľať