Zdieľať

logoskoly

Vážení rodičia, milí žiaci,

slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2023 od 7.15 do 11.00 hod.

Organizačné pokyny: 
1. príchod žiakov do školy do 7.15 hod. - zraz na školskom dvore 
2. slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 v amfiteátri pri Obecnom úrade v Ožďanoch 
3. aktivity s triednymi učiteľmi (aktualizácia údajov, odovzdanie nových učebníc – nezabudnite si doniesť tašku na nové učebnice, organizačné pokyny k nasledujúcim dňom, školský poriadok, ...) 
4. odchod domov o 10.50 (tak aby dochádzajúci stihli autobusový spoj) 

Školská jedáleň a ŠKD v pondelok 4. septembra 2023 nebudú v prevádzke.

Prajeme Vám ešte príjemný zvyšok prázdnin. Tešíme sa na Vás!

 

 

 

 

 

 

  

 

Zdieľať