Zdieľať

Image00001

Príhovor riaditeľky školy, Mgr. Judity Hercegovej:

Milí žiaci, vážení pedagógovia a všetci zamestnanci školy, vážení rodičia, starí rodičia, vážení prítomní!
Dnes v týchto nových priestoroch obce symbolicky otvárame dvere našej školy nedočkavému novému školskému roku. Dva mesiace prázdnin plné zážitkov, sladkého „ničnerobenia", prešli do spomienok. Načerpali ste nové sily, aby ste sa mohli venovať tomu, čo vás v škole každoročne čaká – vyzbrojiť sa vedomosťami a zručnosťami, poznávať nové pravidlá a zásady, ktorými sa budete riadiť v živote. Začiatok školského roka je dobrým dôvodom na to, aby sme spoločne začali prácu, ktorá má zmysel a bez ktorej by sa celá naša spoločnosť nemohla hýbať dopredu. Prajem si, aby sme sa v nej počas celého školského roka cítili dobre – či už v laviciach alebo za katedrou.
V tomto školskom roku do lavíc našej školy zasadne 165 žiakov, ktorí sa budú učiť v 10 triedach pod vedením svojich triednych učiteľov a ostatných, netriednych učiteľov. V popoludňajších hodinách budú pracovať na škole 2 oddelenia ŠKD pod vedením pani vychovávateliek Pri práci na vyučovaní a pri príprave na vyučovanie žiakom a učiteľom v tomto školskom roku budú pomáhať pani asistentky a špeciálne pedagogičky. Samozrejme, nesmieme zabudnúť ani na našich nepedagogických zamestnancov, ktorí nám pomáhajú zabezpečiť podmienky pre vyučovanie – pani zdravotníčku, zamestnancov na ekonomickom úseku, pána školníka, zamestnancov školskej jedálne a pani upratovačky.
Žiaci, naša škola má možnosti uspokojiť vaše túžby po rôznych vedomostiach, ale zároveň dáva priestor a možnosti rozvíjať vaše záujmy a talent v tradičných i novovytvorených záujmových útvaroch. Čaká vás rad podujatí kultúrneho aj športového charakteru, súťaže a množstvo iných aktivít, ktoré už majú na našej škole tradíciu.
Škola bude zas po 2 mesiacoch plná života, detskej vravy, spevu a tanca, ako i napätia pred písomkou či skúšaním. Ale bude to najmä ďalších 10 mesiacov, keď sa s dôverou budete môcť obrátiť na svojich pedagógov, ktorí vám budú odovzdávať nové vedomosti, skúsenosti. Máte skvelých učiteľov, ktorí sú vždy pripravení podať vám v pravej chvíli pomocnú ruku, dobrú radu či riešenie. Snažte sa aj v tomto školskom roku nesklamať ich dôveru, ale poskytnúť im čo najviac radosti svojou snahou v učení.
Žiaci, mnohí z vás šírili dobré meno našej školy na rôznych súťažiach, preto verím, že sa aj v tomto školskom roku do nich zapojíte s veľkým elánom.
Zvlášť vítam dnes tých, ktorí sú tu prvýkrát – našich prvákov. Vitajte, naši milí prváci! Očakávate, že v škole vás učitelia naučia čítať, písať, počítať a rozumieť množstvu vecí, ktoré vám dospelí nehovorili, lebo ste boli ešte malí? Želám vám, aby sa vaše očakávania splnili, aby ste sa v škole cítili dobre, aby sa vám vaša pani učiteľka páčila, aby ste si ju obľúbili a aby vám prvé nadšenie a vzrušenie zo školy vydržalo po celý čas strávený v nej. Prajem Vám, aby ste sa tu dobre cítili, aby ste si našli čím skôr veľa dobrých kamarátov a blízkych ľudí.
Aj žiaci ostatných ročníkov majú svoje očakávania. Očakávate, že sa stretnete v škole so svojimi spolužiakmi, že budete mať nové predmety, nových učiteľov. Alebo, že vám školský rok rýchlo ubehne, že pôjdete na výlety a exkurzie, že budete mať veľa nových zážitkov, na ktoré sa spomína celý život. Milí žiaci, želám vám, aby ste našli správnu mieru medzi učením a odpočinkom, povinnosťami a relaxom. Iba tak budete mať radosť sami zo seba a radosť vašich blízkych vám určite tiež príde vhod. Z tohto miesta vám môžem povedať, že vás budú učiť výborní a skúsení učitelia, ktorí majú úprimnú snahu vás nielen naučiť novým vedomostiam, ale aj vypočuť vás, poradiť vám, pomôcť. Usilujte sa sami svojím dobrým správaním, tvorivosťou a aktivitou urobiť si zo školy svoju srdcovú záležitosť.
Milí rodičia, aj vy ste svojím spôsobom učitelia. Vytvorte svojim deťom podnetné prostredie plné lásky, v ktorom zlosť a nenávisť nemajú svoje miesto. Prostredie, kde vládne porozumenie, istota. Toto bude dobrým predpokladom pre vysokú výkonnosť vašich detí v škole.
Škola, žiaci a učitelia svojimi výsledkami reprezentujú seba, ale aj svoju obec. Ďakujeme predstaviteľom obce – pánovi starostovi, obecnému zastupiteľstvu, že školu vždy podporovali a prajeme si, aby ani v budúcnosti nezabudli, že škola je inštitúcia, ktorá rozdáva ducha, kde sa zažíva dobrodružstvo poznania.
Milí učitelia, kolegovia, želám vám veľa zdravia, tvorivých síl, pracovného elánu, aby ste sa spolu so svojimi žiakmi po celý školský rok tešili z úspechov a pokrokov, ktoré sa vám podarilo dosiahnuť. Želám vám, aby vás vaši žiaci rešpektovali, vážili si vás, mali vás radi. To sú tie pocity, pre ktoré každodenne pred nich predstupujeme a sadáme si za školskú katedru znova a znova.
Milí kolegovia a žiaci, prajem nám všetkým úspešný školský rok, aby sme na jeho konci mohli s radosťou a hrdosťou hodnotiť to, čo sme za 10 mesiacov spolu dokázali.

  

Fotogaléria 

 

Zdieľať