Zdieľať

Image00009

18.9.2023 Cieľom tejto akcie je prispieť k tomu, aby žiak rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane, pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života či vedel vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci. Rovnako tiež, aby si osvojil základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode a rozvíjal svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach.

 Mgr. Milada Valková

 

 

 Fotogaléria 

Zdieľať