Zdieľať

Image00001

Dieťa, ktoré vie lepšie vyjadrovať emócie zdravou cestou, je schopné lepšie sa zaradiť do kolektívu ako dieťa, ktoré svoje pocity vyjadruje krikom či nepríjemnými vyjadreniami. Dobrá správa je, že každé dieťa má kapacitu na to, aby sa naučilo schopnosti emocionálnej inteligencie. Potrebujú len, aby im s tým pomohli rodičia a aj my, pedagógovia. Hlavným cieľom programu s názvom: „Rozvíjajúci program emocionálnej inteligencie" je zvládnuť vlastné emócie a city a efektívne ich využiť v prospech spolupráce s ostatnými. Program sa bude realizovať so žiakmi v prvom ročníku počas štyroch týždňov. Aktivity budú prebiehať s triednou učiteľkou, v ŠKD s pani vychovávateľkou a so školským podporným tímom.

Mgr. Eva Rajská

 Fotogaléria 

Zdieľať