Zdieľať

Image00018

Prvý týždeň sa niesol vytvorením pravidiel a oboznámením žiakov s hlavnými myšlienkami programu. S triednou učiteľkou sa žiaci každý deň dohodli, ktorému žiakovi bude daný deň určený – „ŽIAK DŇA" a na záver vyučovania mu venujú poďakovanie. Celá trieda bude po dohodnutí – „HESLA DŇA" pracovať na tom, aby si mohli všetci po vyučovaní a aj v ŠKD zakresliť červený bod do tabuľky. So školským podporným tímom sa zistila aktuálna klíma v triede formou štandardizovaného dotazníka. Individuálnou formou bol vedený so žiakom aj štruktúrovaný rozhovor na zisťovanie úrovne emocionálnej inteligencie. Na hodine VYV a v ŠKD sme aktivitami zisťovali, ako vidia žiaci samých seba a ktoré zlé veci by najradšej nechali odplávať vo fľaši do mora.


Mgr. Eva Rajská
Mgr. Tunde Kureková

 Fotogaléria

Zdieľať