Zdieľať

logoskoly

Touto cestou by som chcela ubezpečiť rodičov, žiakov, zamestnancov našej školy, že správa - "jahody" z kysuckej ZŠ (zo dňa 21.3.2024) sa u nás nenakúpili a nepodávali našim stravníkom. Máme zdroje certifikovaných dodávateľov z nášho regiónu. Jahody sa podávajú aj v našej jedálni podľa HACCP- (Hazard Analysis Critikal Control Point). Všetko ovocie, zelenina a iné potraviny sú vždy vopred overené.
Ďakujem za pochopenie.

Vedúca školskej jedálne

 

 

 

  

 

Zdieľať