Zdieľať

Image00006

Získať titul EXPERT alebo dokonca TOP EXPERT vo vedomostnej súťaži Expert je obdivuhodné. Je potrebné preukázať široký prehľad v rôznych témach a zaradiť sa medzi štvrtinu najlepších z tisícok súťažiacich z celého Slovenska. Titul TOP Expert získali žiaci, ktorí patrili medzi štvrtinu najlepších v celkovom poradí vo svojej kategórii. Preto sme veľmi radi že aj na našej škole môžeme poblahoželať niektorým z tých, ktorí o tieto tituly v tomto školskom roku zabojovali a ukázali bohaté vedomosti vo zvolených témach:

TOP Expert Lilien Vargová témy: Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry
Expert Jakub Kubiš téma: Päť jazykov kultúry
Expert Petronela Kišáková téma: Päť jazykov kultúry
Expert Natália Černá téma: Tajomstvá prírody
Expert Kristína Hrnčiarová téma: Tajomstvá prírody

Ešte raz blahoželáme.

Mgr Katarína Kiráľová

Fotogaléria 

Zdieľať