Zdieľať

Image00056

Dňa 18. apríla 2024 bol na našej základnej škole veľký deň. Konal sa totiž slávnostný zápis predškolákov do 1. ročníka. Pani učiteľky pripravili pre predškolákov pekný program, kde nám žiaci 6. ročníka krásne zaspievali, ako aj žiaci 4. ročníka, ktorí nám aj zahrali na heligónke. Rodičia sa potom presunuli do vedľajšej triedy, kde poskytli budúcej triednej učiteľke potrebné informácie o svojich deťoch. Medzitým sa ich deti preukázali svojimi znalosťami: počítali, vyfarbovali, priraďovali, predstavili nám všetko to, čo má budúci prvák vedieť. A preto sa už odteraz tešíme na moment, keď si zasadnú do školských lavíc a spoločne sa naučíme písmená a číslice. Čaká na nás množstvo zaujímavostí.

Úsmev na tvári zapísaných detí a spokojnosť ich rodičov bolo veľkou odmenou pre všetkých pedagógov, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu slávnostného zápisu, za čo im tiež patrí veľká vďaka.

Už sa na vás tešíme :)

Mgr. T. Kureková

 

Fotogaléria 

Zdieľať