Zdieľať

Image00001

"Úspech je súčet malých snáh opakovaných deň čo deň." (Robert Collier)

Ivanka Juhásová (8. roč.) a Ninka Vengrinová (9. roč.) dokázali, že každé úsilie, výdrž a čas venovaný štúdiu prírodných vied sa vypláca. Nielenže postúpili ako víťazky z okresného kola, ale v silnej konkurencii obstáli nad očakávania. Stali sa totiž úspešnými riešiteľkami krajských kôl olympiád. Ivanka sa na krajskom kole biologickej olympiády, kat. C v Banskej Bystrici umiestnila v konkurencii 23 ôsmakov a deviatakov z BB kraja na 8. mieste. Ninka v náročnej konkurencii 31 deviatakov, nadšencov chémie zo základnách škôl a osemročných gymnázií z celého kraja, obsadila 13. miesto. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy a okresu na náročných predmetových olympiádach a želáme veľa úspechov pri ďalšom štúdiu. 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK BIO

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK CHO

 Fotogaléria 

Zdieľať