Zdieľať

Image00018

Životný cyklus motýľa je príkladom dokonalej premeny. Prebieha v štyroch štádiách: vajíčko, larva, kukla, motýľ. Celý tento cyklus mali možnosť deti pozorovať v Škd. Tvorením papierových húsenic a motýľov si krátili dobu čakania. Radosť z vyliahnutia motýľov umocnilo ich spoločné vypustenie do voľnej prírody.

 M. Dianišková

 

 

 

 Fotogaléria 

Zdieľať