Zdieľať

Image00004

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých – Hviezdoslavov Kubín, tak ako to po celé roky robí, aj tento rok, v jubilejnom 70. ročníku chce oslavovať slobodné umenie a ponúkať mu priestor. Hviezdoslavov Kubín pôvodne vznikol pre potreby zdokonalenia výslovnosti v slovenskom jazyku, postupne sa však pretváral, prepájal sa s inými druhmi umenia a nadobúdal súčasnú podobu. Je vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. A takto sa formovali naši žiaci:

Okresné kolo HK : Martin Kišák - I. miesto /próza/ III. kategória

Patrícia Penteková - II. miesto /poézia/ III. kategória

Michal Bystriansky - II. miesto /próza/ II. kategória 

Lilien Vargová - IV. miesto /poézia/ II. kategória

Regionálne kolo HK : Martin Kišák - II. miesto, próza, III. kategória

 

 HREBENDOVA KAPSA – XXIV. ročník regionálnej súťaže literárnych prác žiakov základných a stredných škôl

Súčasťou Dní mesta Hnúšťa bolo aj slávnostné vyhodnotenie XXIV. ročníka regionálnej súťaže literárnych prác žiakov základných a stredných škôl HREBENDOVA KAPSA.
Poézia je láska k slovu, slovo sa nieslo v obradnej sieni 31.05.2024 a bolo aj výtvarne stvárnené. A túto lásku k slovu pretavila aj naša žiačka 8. ročníka Ivanka Juhásová, ktorá sa pohrala so slovíčkami s láskou a vytvorila nádherné verše o našej prírode. Za svoju báseň získala III. miesto v II. kategórii. Za obdobie 24 rokov pomyselnú kapsu Mateja Hrebendu naplnilo 1511 literárnych nádejí s 1994 prácami. V roku 2024 sa do súťaže zapojilo 94 literárnych talentov so 121 prácami z 15 škôl okresov Rimavská Sobota a Revúca. Práce hodnotila pani spisovateľaka Lena Riečanská. Všetkým poďakovala a povedala, že všetci sú víťazmi...

 

ZLATÁ KRAJINA – 32. ročník autorskej prehliadky literárných prác žiakov základných škôl a osemročných gymnázií

V roku 1992 Knižnica Mateja Hrebendu zahájila literárnu prehliadku určenú žiakom základných škôl a osemročných gymnázií a dala jej názov Zlatá krajina. Autorská prehliadka literárnych prác je venovaná spisovateľovi, ktorý sa na detskú literatúru orientoval najviac, Pavlovi Emanuelovi Dobšinskému.
Zlatá krajina nie je literárna súťaž, ale autorská prehliadka literárnych prác, ktorá sa snaží vyzdvihovať tie najväčšie detské talenty v rámci gemerského regiónu.
Literárne práce sa do Zlatej krajiny zasielajú v dvoch kategóriách, poézii a próze, ktoré nie sú žánrovo ani tematicky limitované. Aj v našej škole sú takí žiaci, ktorí sa venujú literatúre s láskou a sem-tam niečo vytvoria, čo pohládza srdce i dušu. Medzi takýchto žiakov patria: I. Juhásová, N. Bodnárová, N. Markotánová, L. Libiak, J. Séleš, J. Vrbiňák, M. Janíček a K. Gablasová. Ich práce hodnotila Ľubica Kepštová, ktorá mala pre nich povzbudivé slová i slová chvály.

 

Mgr. Ľ. Markotánová

 

Fotogaléria 

Zdieľať