Zdieľať

Image00003

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti je vyučovací predmet v šiestom ročníku našej školy. Žiaci sa naučia spracovať a prezentovať rôzne druhy projektov. Učia sa odbúrať stres, vystupovať pred spolužiakmi, pracovať samostatne a v skupine. Na záver predmetu majú za úlohu vytvoriť a prezentovať spolužiakom 3D učebnú pomôcku. Aj tento rok sa naši šiestaci predviedli, vytvorili úžasné projekty, za čo im patrí veľká pochvala.
O tom, čo sa na TBZ naučili, sa vyjadrili takto:
Šimon: Na tomto predmete som sa naučil urobiť poster, prezentáciu a vyrobiť 3D projekt, čo v ňom má byť a ako má vyzerať,  ako ho odprezentovať.
Nela: Tento predmet ma naučil správne prezentovať a vytvárať projekty.
Michal B.: Tento predmet mi pomohol na strednú školu, kde budeme robiť prezentácie a rôzne projekty, postery a budem vedieť, čo robím a ako to mám urobiť.
Peter L: TBZ ma naučilo prezentovať a vyrábať prezentácie, 3D projekty na iné hodiny, pracovať v skupinách a správne písať prezentácie.
Emília B.: Predmet tvorba projektov a prezentačné zručnosti ma naučil, čo sa má nachádzať v prezentácii a v posteri.
Natália Lea L.: Predmet tvorba projektov a prezentačné zručnosti ma naučil vyrábať 3D pomôcky, prezentovať a správne urobiť prezentácie tak, ako sa majú, pracovať v skupine.

 

Mgr. Erika Novodomská 

 

 Fotogaléria 

Zdieľať