Zdieľať

Image00001

Veľká matematická súťaž pre všetkých, ktorým to páli... 
Využiješ viac zdravý rozum ako poučky a vzorce...

A využili sme ho. Pravidelne, nepravidelne sme sa stretávali približne raz za mesiac a spoločne sme preberali a kontrolovali výsledky úloh z ôsmich kôl matematickej korešpondenčnej súťaže MAKS. Oplatilo sa.
Podľa pravidiel dostane diplom každý Maksáč, ktorý poslal odpovede aspoň v troch kolách. Tí najúspešnejší majú na ňom titul MAKSiHviezda alebo MAKSiFrajer. Ale nikto neobíde naprázdno. Kto sa neprebojuje medzi Hviezdy ani Frajerov, získa MAKSiDiplom ako dôkaz svojej inteligencie, bystrosti a vytrvalosti. V tento školský rok budem okrem Maksidiplomov odovzdávať osem diplomov s titulom Maksihviezda.
Teším sa na spoločné riešenie úloh na budúci rok ...

 

Mgr. K. Kiráľová

 

Fotogaléria 

Zdieľať