Zdieľať

Image00004

Zvoní zvonček už pre Vás, 
štvrtáci ste posledný raz. 
Dovidenia milá trieda, dovidenia štvrtáci, 
či to chcete, či nechcete, o chvíľu ste piataci. 
Chceme sa už len usmievať, v dobrom stále spomínať. 
Poprajme si všetci spolu, mať vždy rád len svoju školu. 

V živote je to tak, že niečo končí a iné začína. Pred štyrmi rokmi boli tieto deti plné očakávania a zároveň neistoty. Každý z nich bol iný a zároveň jedinečný. Ďakujem, že som mohla byť súčasťou života práve týchto detí, že sme sa spolu v Škd tešili, smiali, zabávali i niekedy aj hnevali, ale vždy sme to spolu ustáli. Lúčim sa s Vami milí štvrtáci, budete vždy moje deti, ktoré sa mi zverovali so svojim trápením i radosťami, občas potrebovali objať alebo ošetriť oškreté kolienko.
Budem s láskou sledovať vaše ďalšie kroky, držať vám palce, aby sa vám stále darilo. Veľa šťastia na druhom stupni ...

Vaša vychovávateľka Anička

 Fotogaléria 

Zdieľať