Zdieľať

Image00013

Našu školu v pondelok - 21. novembra 2016 - navštívil Mgr. David Turčáni, PhD., ktorý pôsobí ako lektor environmentálnej výchovy organizácie Strom života. S touto organizáciou aktívne spolupracujeme, keďže máme na škole vytvorený Klub SŽ "Oždianski enviráci". Pán Turčáni prijal naše pozvanie, aby v rámci realizácie Enviroprojektu oboznámil piatakov a šiestakov s problematikou hromadenia odpadov a znečisťovania životného prostredia. So žiakmi diskutoval, ako predchádzať vzniku odpadov, ako správne triediť odpad, aby sa  následne mohol recyklovať, či ako kompostovať bioodpad.

 

 

Fotogaléria

Zdieľať