Zdieľať

KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV

LogoPDF

DODATOK č. 1 K VNÚTORNEJ SMERNICI O HODNOTENÍ

DODATOK č. 2 K VNÚTORNEJ SMERNICI O HODNOTENÍ

DODATOK č. 3 K VNÚTORNEJ SMERNICI O HODNOTENÍ

 

 

Zdieľať