Zdieľať

SPRÁVA
O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

 

SPRÁVA
O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023 - MŠ

 

 

 

 

 

 

Zdieľať