Zdieľať

 

2922016

Od začiatku školského roka 2015/2016 je naša škola zapojená v projekte v rámci ERASMUS+. Je to strategické partnerstvo zložené výlučne zo škôl. Partnermi v projekte sú ďalšie krajiny: Rumunsko, Česká republika, Lotyšsko a Turecko (2 školy). Názov projektu je „e-Management of multidisciplinary projects for secondary schools"(E-manažment multidisciplinárnych projektov pre sekundárne vzdelávanie). Trvanie projektu je 26 mesiacov.
Cieľom tohto projektu je dokázať, že je možné spolupracovať na špecifických témach vychádzajúc zo spoločných potrieb a tiež integrovať obsahy jednotlivých národných kurikúl za účelom vytvorenia európskeho kurikula. Cieľom je aj dokázať, že takáto spolupráca môže viesť ku kvalitným výstupom
Európske kurikulum „Manažment multidisciplinárnych projektov", ktoré sa navrhuje ako online kurz, má u žiakov/študentov rozvíjať zručnosti potrebné na začatie, tvorbu, implementáciu, monitorovanie, kontrolovanie a evalváciu projektu a tiež digitálne zručnosti a komunikačné zručnosti v angličtine. Je to medzipredmetový prístup k učeniu.
Navrhli sme toto európske kurikulum, pretože projekty sú momentálne stali užitočnými a potrebnými vo všetkých oblastiach. Žiaci/študenti sa teóriu naučia počas vyučovacích hodín či mimovyučovacích aktivít a prakticky ich použijú krok po kroku pri tvorbe projektov vychádzajúcich z ich reálnych problémov inšpirovaných školským životom v spolupráci so svojimi zahraničnými partnermi.
Hoci žijú ďaleko od seba, je to výzva pre žiakov/študentov a ich učiteľov učiť sa spoločne, komunikovať pomocou digitálnych nástrojov (Google Disk) a tvoriť projekty na riešenie reálnych spoločných problémov. Proces učenia sa týmto stáva kolaboratívnym a blízkym reálnemu životu žiakov/študentov.

1. projektove stretnutie - KOCAELI (Turecko)

2. projektove stretnutie - SAMSUN (Turecko)

3. projektové stretnutie - POLEŠOVICE (ČR)

Medzinárodné sympózium v Rumúnsku (Targoviste, Pucioasa)

Projektové stretnutie - OŽĎANY

 

screen320x480

Zdieľať