Zdieľať

 

 

Tel. kontakt: 0905 444 560
Vedúca ŠJ: Anna Malatincová

Finančné pásma platné od 1.1.2023
5. finančné pásmo vydané MŠVVŠ SR:

DOTÁCIA NA STRAVU: platné od 1.5.2023

Žiaci ročníkov 1.-4.
• stravník 2,00 €/deň + 0,30 € RN/ 1 obed
Žiaci ročníkov 5.-9.
• stravník 2,20 €/deň + 0,30 € RN/ 1 obed

POPLATKY ZA STRAVU - DOTACIA: platné od 1.1.2023

Žiaci ročníkov 1.-4.
• stravník 2,10 €/deň + 0,40 € RN/ 1 obed
Žiaci ročníkov 5.-9.
• stravník 2,30 €/deň + 0,40 € RN/ 1 obed
Cudzí stravníci
• dospelý a cudzí stravník 2,40 €/deň + 2,60 € RN/ 1 obed ==> 5,00 € /deň/obed


Pozn. Poplatok za neodhlásenú stravu /absenciu na vyučovaní/sa úhrádza do 26. dňa v mesiaci.

Obed sa podáva od 10:50 do 13:30 hod.

číslo účtu IBAN: SK64 5600 0000 0006 4307 4007

Stravníci v ŠJ
Celkový počet stravníkov 149

Zdieľať