Zdieľať

V rámci tohto projektu sme v školskom roku 2014/2015 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu získali interaktívnu tabuľu, projektor a obslužný notebook a 20 tabletov. Pripravili sme podmienky na zriadenie digitálnej učebne, v ktorej od 01. 09. 2014 používame tieto didaktické pomôcky pri digitalizácii obsahu vyučovania. Učitelia boli v rámci tohto projektu preškolení, získali metodický materiál ako inšpiratívny podnet na vyučovanie svojho predmetu pomocou dodaných technológií. S využitím tabletov na škole sme sa zapojili do projektov Máme radi Slovensko, Videoexperiment a Vlastný projekt Fotoherbár. Projekty boli odovzdané v júli 2015.

Zdieľať