Zdieľať

Tento projekt zabezpečil vzdelávanie vychovávateliek ŠKD a využívanie pridelených pomôcok - interaktívna tabuľa, notebooky, študijné materiály. Kontinuálne vzdelávanie ukončili v roku 2015 a získali didaktické balíčky pre používanie vo výchove a vzdelávaní.

Zdieľať