Zdieľať

Projekt Otvorená škola - Šport

- trvanie projektu 2-krát, v roku 2004 jún – december, v roku 2006 jún - december

- celkový rozpočet projektu (v SKK): 84 000,- Sk, 60 000,- Sk ;

- vlastné spolufinancovanie (%) - 100%. Obcou Ožďany- budovanie ihriska;

- počet zúčastnených interných a externých pracovníkov: 40 a žiaci a rodičia školy, občania z obce;

Zo športových projektov sme získali pre našu školu už dvakrát financie z projektu Otvorená škola - šport, z ktorých sme si zakúpili športové potreby a dovybavovali viacúčelové ihrisko.

Zdieľať