Zdieľať

Digitálna učebňa bola zriadená za účelom realizácie Národného projektu OPIS "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva" a je určená na vyučovanie predmetov vyžadujúcich prácu na tabletoch, ako aj prácu v mimoškolskej činnosti /krúžkoch/, prípravu vyučujúcich na vyučovanie, vzdelávanie vyučujúcich a žiakov.

Prevádzkový poriadok

Image00001   Image00009

Image00002   Image00003

Zdieľať