Zdieľať

Gymnastická učebňa sa nachádza na prízemí, je to trieda s kobercom a zrkadlovou stenou. Cvičí sa tam hlavne gymnastika a relaxačné cvičenia. Využívajú ju predovšetkým žiaci 1. stupňa počas nepriaznivého počasia. Učebňa slúži aj na nácvik rôznej tanečnej choreografie v popoludňajších hodinách.

Prevádzkový poriadok

Zdieľať