Zdieľať

Jazyková učebňa je odborná učebňa na vyučovanie jazykov – slovenského jazyka a cudzích jazykov. Učebňa je vybavená nábytkom, kde každý žiak má svoj pracovný stôl, učebnými pomôckami na vyučovanie cudzích jazykov, softvérovým vybavením a knižným fondom na cudzie jazyky. V učebni sa realizuje povinné vyučovanie, mimoškolské aktivity, jazykové kurzy a aktivity v rámci medzinárodného projektu „e-Manažment multidisciplinárnych projektov pre sekundárne vzdelávanie". Je vybavená 2 počítačmi, interaktívnou tabuľou a bezdrôtovými slúchadlami, pomocou ktorých realizujeme posluchové cvičenia najmä pri vyučovaní cudzích jazykov.

 

Zdieľať