Zdieľať

Pohybové štúdio má tvar menšej telocvične s rozmermi 20 x 10 m. Podlahu tvorí plávajúca podlaha. Máme tam dva basketbalové koše a dve rebriny. Využívame ho hlavne v zimných mesiacoch. Vyučujú sa tam všetky prípravné, kondičné a kompenzačné cvičenia, loptové hry, gymnastika /donesieme si žinenky/, športová gymnastika, športové hry – futbal, volejbal, florbal, posilňovacie cvičenia, úpoly, netradičné športy.

V popoludňajších hodinách sa využíva aj na krúžkovú činnosť a to 1. aj 2. stupeň.

Škola organizuje aj rôzne turnaje v popoludňajších hodinách.

Mgr. Milada Valková

 

Image00001 Image00002

Image00004 Image00005

Prevádzkový poriadok

Zdieľať