Zdieľať

Vyučovanie informatickej výchovy - bol to projekt Európskeho sociálneho fondu, ktorý získal ŠPÚ Bratislava. V tomto projekte študovala  pani učiteľka z 1. stupňa - Mgr. Elena Sélešová a získala spôsobilosť vyučovať informatickú výchovu na 1. stupni. K realizácii projektu sme získali jeden notebook a jeden dataprojektor.

Zdieľať