Zdieľať

Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT - je to projekt Európskeho sociálneho fondu, ktorý získal ÚIPŠ Bratislava. Do tohto projektu sa z našej školy zapojili 4 pani učiteľky - Mgr. A. Kubelková (1. stupeň ZŠ), Mgr. Natália Nôtová (chémia), Mgr. K. Kiráľová a Mgr. Janka Vidinská (fyzika). K realizácii projektu sme získali 6 počítačov s vybavením, 4 notebooky a 1 dataprojektor. Projekt sa má prebiehať do konca roku 2013.

Zdieľať