Zdieľať

Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie cudzích jazykov -  je to projekt Európskeho sociálneho fondu, ktorý získal ŠPÚ Bratislava. Do tohto projektu sa z našej školy zapojili dve pani učiteľky - Mgr. Monika Kubelková a Mgr. Iveta Sojková a k realizácii projektu sme získali 2 notebooky a 1 dataprojektor. Po dvoch rokoch štúdia získajú pani učiteľky kvalifikáciu na vyučovanie anglického jazyka na 1. stupni.  Štúdium ukončia v školskom roku 2011/2012.

Zdieľať