Zdieľať

 

Riaditeľka školy:                                Mgr. Judita Hercegová

Zástupkyňa  riaditeľky pre ZŠ:             PhDr. Henrieta Bálintová

Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:             Bc. Ivona Vargová 

Výchovná poradkyňa:                           Mgr. Katarína Kiraľová

Vedúca pre nepedagogických

zamestnancov a ekonómka:                Ing. Martina Földiová

 

Zdieľať