Zdieľať

I. triedaMgr. Monika Kubelková

II. trieda: Mgr. Elena Sélešová

III. trieda: Mgr. Iveta Sojková

IV. triedaMgr. Alica Kubelková

V. trieda: Mgr. Natália Nôtová

VI. trieda: Mgr.. Ľubica Markotánová 

VII.A trieda: Mgr. Marek Valkučák 

VII.B trieda: Mgr. Erika Novodomská 

VIII. trieda: Mgr. Zuzana Hamašová 

IX. trieda: Mgr. Milada Valková

 

 

 

 


  

 

Zdieľať